دانشکده مهندسی
گروه مهندسی کامپیوتر
پایاننامه کارشناسی ارشد
غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب معنایی
تهیه و تنظیم:
علی شالفروش
استاد راهنما:
دکتر محسن کاهانی
تابستان ۱۳۹۳
تقدیم به:
پدر و مادرم
و
صبر و شکیبایی و حمایت های همسرم
و
استقامت فرزندم
و استادی که آموختن آموخت و آنان که با شهادت و ایثار و جانبازی آرامش را به این سرزمین هدیه دادند، تا بمانیم، شاید که بدانیم.
تقدیر و تشکر
در این جا بر خود لازم می دانم از تلاش کلیه اساتید محترم، با تجربه و متخصص گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد به ویژه اندیشمند فرزانه جناب آقای پروفسور محسن کاهانی که همواره از ابتدای ورود به دانشگاه راهنما و هدایت کننده اینجانب در مسیر صحیح بوده اند و علاوه بر استادی، همچون برادری مهربان همواره امید را در دلم زنده نگه داشته و مسیر عقلانیت را برایم هموار ساخته اند تشکر و قدردانی کنم.
در پایان از خانواده و همسر فداکارم که مشقت دوری و مشکلات پیش آمده در زندگی را در کنار اینجانب تحمل نموده اند و فرزند عزیزم که با وجود ناملایمات فراوان هیچگاه تنهایم نگذاشتند و همیشه دلگرم کننده ادامه راهم بوده اند، و کلیه دوستانی که مرا در انجام این تحقیق یاری رسانده اند مخصوصاً اعضای آزمایشگاه فناوری اطلاعات و آزمایشگاه تلفیق۱ دانشکده مهندسی، همچنین دوستان و اساتیدی که در مرکز آمار و کامپیوتر و مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه فردوسی مشهد و سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور زمینه تحقیق میدانی و سیستمی را برایم فراهم نمودند تشکر و قدردانی می کنم.
چکیده:
در دنیای امروز به منظور کاهش هزینه یادگیری از طرفی و هزینه وقت از طرف دیگر که نمی توان از آن چشم پوشی کرد، بهره گیری از سیستمهای جدید یادگیری همچون یادگیری الکترونیکی جایگاه خود را نمایان ساخته است. محققان تلاش می کنند برای پایین آوردن هزینه آموزش مستقل از زمان با تکیه بر فناوری های جدید بتواند علاوه بر آموزش موثر هزینه تولید را با بهره گیری از دانش اشتراکی در محیط وب کاهش داده و با تنوع بخشی محتوای آموزش الکترونیکی به کمک سیستم های انطباقی مبتنی بر شبکه وب معنایی به اطلاعات و داده های مرتبط برای یادگیرنده دست یایند.
در این تحقیق آنچه مورد نظر ماست شامل، بهره گیری از وب معنایی به منظور غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی برای افزایش اثر بخشی و ارتقاء کیفیت آموزش در سیستم های آموزش الکترونیکی و ارائه بهترین شیوه بکارگیری فناوری های وب معنایی در تنوع بخشی و غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی با تکیه بر آمار و کاربردها است. بدین منظور در این تحقیق تلاش شده با ارائه و طراحی یک معماری توزیع شده در حوزه های مختلف وب معنایی مانند مدل سازی محتوایی مبتنی بر کلید واژه با بهره گیری از داده کاوی، تولید محتوا به روش های مشارکتی و اجتماعی، تولید محتوا به روش تفسیر متن بر اساس هستان شناسی و ارائه محتوای آموزش الکترونیکی مبتنی بر هستان شناسی به تقویت و تنوع بخشی محتوای آموزشی اثر بخش دست یافت.
ارزیابی عملکرد سیستم آموزش الکترونیکی با محتوای غنی شده مبتنی بر وب معنایی حاکی از افزایش اثر بخشی آموزش بر روی یادگیرندگان داشته است، که این مهم با محتوای معمول در سیستم های مدیریت یادگیری بر روی تعدادی از یادگیرندگان نمونه امتحان، و نتیجه میزان یادگیری بررسی شده است، به طوری که با بهره گیری از این سیستم می توان حداقل به افزایش توانمندی یادگیرندگان به میزان ۲۰% و علاقه مندی استفاده از سیستم به میزان ۴۰% برای آنان دست یافت.
کلمات کلیدی:
آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب، وب معنایی، آنتولوژی، داده های پیوندی، داده کاوی، متن کاوی، سیستم های آموزش الکترونیکی
فهرست مطالب
فصل اول:” مقدمه” ……………………………………………………………………………………………………………………………….
۱
۱-۱- تاریخچه آموزش الکترونیکی …………………………………………………………………………………………………………
۲
۱-۲- تعاریف و مفاهیم کلی ……………………………………………………………………………………………………………………..
۲
۱-۳- ساختار و ترتیب محتوا …………………………………………………………………………………………………………………..
۶
۱-۴- تعامل آموزشی ……………………………………………………………………………………………………………………………….
۸
۱-۵- پورتال یادگیری الکترونیکی …………………………………………………………………………………………………………
۸
۱-۶- تحقیق انجام شده در این پایان نامه …………………………………………………………………………..
۹
۱-۷- ساختار پایان نامه …………………………………………………………………………………………………..
۱۱
فصل دوم:” پیش زمینه و بررسی کارهای مشابه” ………………………………………………………………………….
۱۳
۲- ۱- وب معنایی …………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱۴
۲-۲- RDF …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۱۶
۲-۳- هستی شناسی…………………………………………………………………………………………………………….
۱۹
۲- ۴- استفاده از تکنولوژی معنایی برای استخراج و یکپارچه سازی محتوا ………………………………………
۲۰
۲- ۵- متدولوژی های متداول ساخت هستی شناسی ……………………………………………………………………………
۲۳
۲-۵-۱- متدولوژی SENSUS-Based …………………………………………………………………………….
۲۳
۲-۵-۲- متدولوژی METHODOLOGY………………………………………………………………………
۲۳
۲-۵-۳- متدولوژی Uschold and King …………………………………………………………………………
۲۴
۲-۵-۴- متدولوژی Gruninger and Fox ……………………………………………………………………….
۲۴
۲-۵-۵- متدولوژی Amaya Berneras …………………………………………………………………………..
۲۵
۲-۶- معرفی نرم افزار PROTEGE در ساخت هستی شناسی ………………………………………………………….
۲۶
۲-۶-۱- مراحل ساخت هستی شناسی …………………………………………………………………………………..
۲۶
۲-۶-۲- برای ساخت هستی شناسی مراحل زیر را دنبال می کنیم ……………………………………..
۲۶
۲-۶-۲-۱- مشخص کردن دامنه و محدوده هستی شناسی ………………………………….
۲۶
۲-۶-۲-۲- بررسی استفاده از هستی شناسی های موجود ……………………………………
۲۷
۲-۶-۲-۳- مشخص کردن واژه های مورد استفاده در دامنه …………………………………
۲۷
۲-۶-۲-۴- تشخیص کلاس ها و ساختار آنها ………………………………………………………..
۲۷
۲-۶-۲-۵- تعریف مشخصه کلاس …………………………………………………………………………
۲۸
۲-۶-۲-۶- تعریف محدودیت ها …………………………………………………………………………….
۲۸
۲-۷- داده های پیوندی …………………………………………………………………………………………………………………………..
۲۹
۲-۷-۱- تعریف داده های پیوندی …………………………………………………………………………………………
۲۹
۲-۷-۲- تکنولوژی در داده های پیوندی ………………………………………………………………………………..
۲۹
۲-۷-۳- :LOD پروژه داده های باز و پیوندی ………………………………………………………………………..
۳۱
۲-۷-۴- انتخاب واژگان URIS و RDF ………………………………………………………………………………….
۳۲
۲-۷-۵- ایجاد لینک ……………………………………………………………………………………………………………….
۳۲
۲-۷-۶- ابزار انتشار …………………………………………………………………………………………………………………
۳۳
۲-۷-۷- Revyu ………………………………………………………………………………………………………………….
۳۳
۲-۷-۸- APIS شبکه ………………………………………………………………………………………………………………
۳۳
۲-۷-۹- بکارگیری تکنیک در داده های پیوندی ……………………………………………………………………
۳۳
۲-۸- پایگاه دانش DBpedia و کاربرد آن در دسترسی به محتوای موجود ………………………………………..
۳۴
۲-۸-۱- شبکه ترکیب و

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید