م ……………………………………………………………………………………………………………..
۷۸
جدول ۴-۲ جدول ارزیابی سیستم جدید …………………………………………………………………………………………………………….
۷۹
فهرست شکل ها
شکل۲-۱- بیان مفاهیم در قالب عبارات سه قسمتی RDF ………………………………………………………
۱۷
شکل۲-۲- یک شبکه مفهومی ……………………………………………………………………………………………………..
۱۸
شکل۲-۳- رویکردهای مختلف برای استفاده آنتولوژی در تشریح مفاهیم ……………………………….
۲۲
شکل۲-۴- ابر LOD ……………………………………………………………………………………………………………………
۳۲
شکل۲-۵- زیر ساختهای کلی در پروژه grapple ……………………………………………………………………
۳۷
شکل۲-۶- معماری ALE گروه Grapple ……………………………………………………………………………
۳۷
شکل۲-۷- پیشنهاد چرخه حیات تالیف مشارکتی ……………………………………………………………………….
۳۸
شکل۲-۸- بخش نمونه ای از ارائه دانش ………………………………………………………………………………………
۳۹
شکل۲-۹- معماری سیستم پیشنهادی …………………………………………………………………………………………
۳۹
شکل۲-۱۰- نمایش گرافیکی از مدل کاربر …………………………………………………………………………………..
۴۰
شکل۲-۱۱- دو نمونه از کلاس توانایی مدل کاربر در OWL/XML syntax ……………………….
۴۱
شکل۲- ۱۲- ویژگی های فردی یادگیرنده ارائه شده ……………………………………………………………….
۴۲
شکل۲- ۱۳- کارشناسان تعیین تگ روی محتویات ……………………………………………………………………
۴۲
شکل۲-۱۴- استفاده از هستی شناسی استاندارد و کشف محتوای، محتویات هدف یادگیرنده
۴۲
شکل۲- ۱۵ معماری پیشنهاد شده …………………………………………………………………………………………….
۴۳
شکل۳-۱- اقلام محتوایی در یک سیستم سنتی با متن بسته ……………………………………………………
۴۹
شکل۳-۲- مسئله غنی سازی محتوا با متن باز …………………………………………………………………………..
۴۹
شکل۳-۳- غنی سازی محتوا همراه با شخصی سازی محتوای آموزشی در آموزش الکترونیکی …
۵۱
شکل ۳-۴ -معماری سیستم پیشنهادی ……………………………………………………………………………………….
۵۷
شکل۳-۵- معماری پیشنهادی …………………………………………………………………………………………………….
۶۰
شکل۳-۶- برچسب زدن محتوا کشف شده توسط یادگیرنده از فضای وب …………………………………
۶۲
شکل ۳-۷- شمای تبدیل محتوای کشف شده توسط یادگیرندگان منتخب ………………………………..
۶۳
شکل ۳-۱۰- گراف عملکرد معماری غنی سازی در سیستم خودکار …………………………………………..
ضمیمه
ضمائم
گراف عملکرد معماری غنی سازی در سیستم خودکار…………………………………………………………………………………………
۸۷
فصل اول
مقدمه
۱-۱- تاریخچه آموزش الکترونیکی
تفکر استفاده از رایانه ها و شبکه های رایانه ای برای کارهای مدرسه ای و عملی به قرن بیستم و اوائل دهه ۱۹۶۰ برمی گردد. از اوایل دهه ۷۰ با به ثمر نشستن طرح آرپانت ،تبادل اطلاعات و داده های علمی نیز بین مراکز مدرسه های آمریکا شروع شده است. البته آموزش الکترونیکی به شکل امروزی و در این گستره کاربرد در اوایل دهه ۱۹۹۰با ظهور شبکه جهانی اینترنت شکل گرفت و با توجه به قابلیت های بسیار زیاد وب ، آموزش الکترونیکی به سرعت رشد کرد و امروزه جایگاه خود را در ساختار آموزشی بسیاری از کشورها تثبیت کرده است. ایده آموزش الکترونیکی، به طرح دانشگاه باز که از سوی کشور انگلیس مطرح شد، ارتباط پیدا می کند. طبق این طرح، علاقه مندان با استفاده از برنامه‌های تلویزیونی، آموزش‌های علمی لازم را پشت سر می گذاشتند و مدرک دریافت می‌کردند. همچنین با ابداع مفهوم “کلینیک آزاد” در ایالات متحده آمریکا (در دهه ۱۹۶۰) ، گام مهم و بزرگی در این زمینه برداشته شد. در دهه هفتاد به خاطر افزایش دسترسی گسترده و عمومی به کامپیوتر در آمریکا، تدریس غیرحضوری رایج شد و برای نخستین بار، ارائه واحدهای درسی به شیوه آنلاین در اوایل دهه ۱۹۸۰ به وسیله یکی از بنیانگذاران دانشگاه مجازی در ایالات متحده آمریکا ابداع شد .در سال ۱۹۸۸ نیز برای اولین بار یک برنامه نرم‌افزاری ، با نام “استاد دیجیتالی”که یکی از استفاده های اولیه از کامپیوتر را در امور آموزشی پیشنهاد می‌کرد، در آمریکا استفاده شد.از آن زمان تا به امروز، آموزش الکترونیکی تغییرات و پیشرفت های بسیاری داشته است؛ مثلا در سال ۱۹۹۵ مراکز علمی ـ آموزشی آمریکا با ایجاد تغییراتی در سیستم خود و بهینه سازی آن، توانستند روش آموزش الکترونیکی را در همه جهان گسترش و اشاعه دهند[Kah85].
۱-۲- تعاریف و مفاهیم کلی:
آموزش الکترونیکی مجموعه ای از یک سیستم آموزشی، فرایند یادگیری انسان و طرح آموزشی(تکنولوژی آموزشی) است که بر پایه فناوری بنا نهاده شده است .
آموزش الکترونیکی پدیده ایست که به همه کسانی که بخواهند اجازه می دهد در هر زمانی که اراده کنند آنچه را که به آن علاقه دارند فرابگیرند، بدین روش می توان یادگیری مطالب سخت را آسان و مفرح نمود.
از آنجائیکه در هر نظام و سازمانی بر اساس برنامه استراتژیک تعریف شده آموزش موثر می تواند نتایج با ارزش و دستاوردهای جدید به همراه آورد لذا رسیدن به یک شیوه آموزشی که اطمینان و اعتماد به آن وجود داشته باشد بسیار حائز اهمی است. برای رسیدن به یک آموزش موفق قطعاً باید عواملی که باعث شکست در آموزش است حذف شده و عوامل موثر در افزایش کارایی شیوه آموزش تقویت شود.
مطمئناً یک آموزش الکترونیکی خوب می تواند هم قابل اطمینان و هم موثر در رسیدن به اهداف تعریف شده در آموزش باشد که در آن صورت کوتاه شدن زمان آموزش، تطابق با نیازهای فراگیر، مشارکت متقابل فراگیران در دوره آموزش،ایجاد نگرش مثبت در یادگیرنده، ایجاد یکنواختی کیفیت، به روز رسانی سریع، دسترسی دائم، عدالت در آموزش، قابلیت بهبود، پایین آوردن هزینه آموزش و میزان عمق بخشی در آموزش با توجه به نیاز یادگیرنده می تواند از مهمترین خصوصیت آن باشد.
در آموزش الکترونیکی ما می توانیم هزینه طراحی، توسعه، توزیع، اثر بخشی، تهدیدات و نیازها را به دقت مورد ارزیابی قرار دهیم که از پارامترهای مثبت در این نوع آموزش است.در این نوع آموزش می توان کلیه مهارتهای ذهنی، نرم، روانی و حرکتی را آموزش داد و دانش فرد را در این حوزه ها ارتقاء داد. دستیابی به یک آموزش الکترونیکی خوب و اثربخش متشکل از رهیافت هوشمندی است که عواملی چون؛ هدف تغییرات رفتاری فراگیران، سرمایه گذاری کافی، مشارکت سیاستگذاران آموزشی و ایجاد کنندگان آموزش الکترونیکی، مشارکت با متخصصین رشته آموزشی مورد نظر و مشارکت با فراگیران را در نظر داشته باشد.
برای آموزش الکترونیکی تعاریف مختلفی ارائه شده است که نمونه هایی از آن در ذیل آمده است: [Kah85].
آموزش الکترونیکی چیست؟ “یک نوع استفاده ساخت مند و هدف مند از سیستم های الکترونیکی و یا کامپیوتری برای پشتیبانی از فرایند یادگیری”، “آموزش الکترونیکی یک مجموعه وسیع از کاربردها و فرآیندها را پوشش می دهد مانند یادگیری مبتنی بر وب، یادگیری مبتنی بر کامپیوتر، کلاس های مجازی و همکاری دیجیتالی. آموزش الکترونیکی شامل تحویل محتوا از طریق اینترنت، اینترانت، نوارهای صوتی و ویدئویی، ارسال ماهواره ای، تلویزیون تعاملی و سی دی رام می باشد”(انجمن آموزش و توسعه آمریکا(ASTO)). معمولاً برنامه های آموزش مبتنی بر کامپیوتر را تحت عنوان آموزش الکترونیکی (e_learning) طبقه بندی می کنند ولی برنامه هایی که به طور خاص از اینترنت برای تحویل محتوا استفاده می کنند WBT (آموزش مبتنی بر وب) می نامند.
سیستم های آموزش الکترونیکی به طور معمول بر روی تکنولوژی چند رسانه ای تعاملی بنا شده است، در این تکنولوژی یادگیرنده متون، گرافیک، انیمیشن را همراه صوت و یا فقط صوت و تکه های ویدئو را مشاهده می کند. برای یادگیرنده صفحه کلید، موس، میکروفن، وب کم و قلم نوری به عنوان ابزار ورودی اطلاعات از سوی او برای سیستم شناخته می شود، که پس از تشخیص داده ها ورودی توسط نرم افزار، توسط یکی از رسانه های صوتی یا نمایشی پاسخ به یادگیرنده داده می شود. در
پایان نیز سیستم می تواند با سوالات چند گزینه ای یادگیرنده را مورد ارزیابی قراردهد. همانطور که گفته شد در یک سیستم آموزش الکترونیکی چندین عامل تاثیر گذارند که برای موفقیت آموزشی توجه به این موارد دارای اهمیت ویژه ای می باشد که عبارتند از: ۱- یادگیرنده و دلیل آموزش او ۲- رسانه تحویل مطالب آموزشی ۳- روش تدریس مورد استفاده ۴- افرادی که در طراحی آموزش نقش آفرینی می کنند ۵- منابعی که برای طراحی محتوی و توسعه آموزش وجود دارد.۶- میزان پشتیبانی آموزشی قابل دسترس در حین دوره ۷- میزان پشتیبانی قابل دسترس پس از انجام دوره ۸- شیوه های ارزیابی یادگیرنده ها ۹- طراحی نظام تشویق و تنبیه یادگیرنده ها به منظور کارایی خوب و بد آنان.
از آنجا که طراحی و پیاده سازی دوره های آموزش الکترونیکی کار پیچیده ای می باشد، لذا تشکیل گروههای کاری منسجم که بتوانند طراحی و توسعه را با هم به جلو هدایت کنند از ضروریات کار می باشد در این زمینه حداقل یک گروه کاری که بتواند نیازهای مربوط به محتوای آموزش را تامین کند و یک گروه فنی که بتواند متون را در هم ترکیب کرده و با رسم اشکال و طراحی

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید