برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

مقاله b (660)

2-4-مدیریت ارتباط با مشتری در موسسات مالی و بانکها112-5-جایگاه مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی ایران122-6-فرضیه های اساسی مدیریت ارتباط با مشتری دربانک132-7-مزایای مهم به کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری در بانک142-8-نقاط ضعف و Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (659)

1-10 روش و ابزار جمع آوری داده ها 131-10-1 جامعه آماری131-10-2 نمونه آماری و تعیین حجم نمونه131-10-3 سنجش رضایت‌مندی 141-11 روش های آماری151-11-1جامعه آماری151-12 متغیرهای تحقیق161-13 بررسی روائی و پایائی متغیرهای مورد مطالعه161-1-13 روایی171-2-13 پایایی181-14 Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (658)

1-10 روش و ابزار جمع آوری داده ها 131-10-1 جامعه آماری131-10-2 نمونه آماری و تعیین حجم نمونه131-10-3 سنجش رضایت‌مندی 141-11 روش های آماری151-11-1جامعه آماری151-12 متغیرهای تحقیق161-13 بررسی روائی و پایائی متغیرهای مورد مطالعه161-1-13 روایی171-2-13 پایایی181-14 Read more…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (657)

حدود اجرای قاعده رجوع به مراجع داخلی52مفهوم پاکدستی اشخاص حقوقی67حدود اجرای پاکدستی اشخاص حقوقی68فصل دوم: اجرای حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی72مفهوم عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک74بروز یک اختلاف بین المللی74طرفین اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک76خواهان76خوانده78موضوع حمایت Read more…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (655)

د) تقصیر23هـ : قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی24گفتار دوم: سدمعبر27بنداول : مفهوم لغوی واصطلاحی سد معبر27بنددوم :مصادیق سد معبر 29بندسوم : سدمعبردرحقوق ایران30گفتارسوم: حریم31بند اول : مفهوم لغوی واصطلاحی حریم32بنددوم : حریم در فقه Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (654)

8-2-3.مؤید فرزند متوکّل عباسی2-3. کسانی که از ابن سکّیت روایت کرده اند. دورق زادگاه ابن سکّیت در طول تاریخ ……………………………………………………………………………………………………………………. 9 1.فصل اول 1-1.دورق زادگاه سکّیت در طول تاریخمرحوم سلطانعلی شیخ الاسلام بهبهانی ، در Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله b (653)

2 ـ 1-1-2- قطعیت بهره412 ـ 1-1-3- تاکیدبرشایستگی اعتباری442 ـ 1 ـ 2- ویژگیهای بانکداری ایرانی ( اسلامی )452 ـ 1-2-1- الگوهای عقلایی ونظری دربانکداری اسلامی452 ـ 1 -2-2- ویژگیهای اختصاصی بانکداری اسلامی512 ـ 1 Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (652)

1-26-4ویتامین: A331-26-5ویتامین: C 331-26-6ویتامین: E341-26-7توکوفرول ها :341-26-8فنول ها :341-26-9 فلاوونوئیدها :351-27 اسیدهای چرب شناسایی شده در میوه عناب :36 1-27-1 نقش اسیدهای چرب موجود در عناب……………………………………………………..36 1-28 عوامل موثر در اکسیداسیون چربیها و روغنها :361-28-1 Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (651)

1-12-16تغییرات سالانه حسابهای پرداختنی تجاری و اسناد پرداختنی171-12-17تغییرات سالانه موجودی کالا171-12-18تغییرات سالانه حساب های دریافتنی متفرقه و پیش پرداختها171-12-19تغییرات در حساب های پرداختنی متفرقه171-12-20تغییرات در ذخیره هایی که جزء بدهی های جاری محسوب می شوند Read more…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (650)

1-12-16تغییرات سالانه حسابهای پرداختنی تجاری و اسناد پرداختنی171-12-17تغییرات سالانه موجودی کالا171-12-18تغییرات سالانه حساب های دریافتنی متفرقه و پیش پرداختها171-12-19تغییرات در حساب های پرداختنی متفرقه171-12-20تغییرات در ذخیره هایی که جزء بدهی های جاری محسوب می شوند Read more…